Európska fuggerovská cesta: veľká kapitola hospodárskych dejín

Európska fuggerovská cesta vedie k baniam a montánnym centrám, ktorých striebro, meď a železo urobili Fuggerovcov bohatými

Rozprávkovo bohatí sa stali Fuggerovci v Augsburgu skorého novoveku vďaka obchodu s bavlnou a úvermi pre pápežov, cisárov a kráľov – najmä však vďaka banskému priemyslu. Od čias okolo roku 1490 vznikal celoeurópsky banský koncern Fuggerovcov s rudnými baňami a hutami v Tirolsku (predovšetkým v mestách Schwaz a Sterzing), v Korutánsku a v Banskej Bystrici v Hornom Uhorsku (dnešné Slovensko). So zlatom a striebrom, olovom, kalamínom a železom, najmä však s meďou a ortuťou písali Jakob Fugger „Bohatý“ a jeho následníci napínavú kapitolu európskych hospodárskych a sociálnych dejín. Fuggerovské domy a zámky, kostoly a pamätníky, sprístupnené banské štôlne a múzeá v mestách Augsburg, Bad Hindelang, Schwaz, Hall, Sterzing a Banská Bystrica poskytujú možnosť pochopiť dejiny montánneho koncernu, ktorý bol okolo roku 1660 predchodcom Európskej únie.

Európske obchodné cesty, banské závody a zhutňovacie centrá Fuggerovcov

Spoznajte stanice Európskej fuggerovskej cesty

Pamätihodnosti, aktuálne výstavy a tipy

© Thomas Baumgartner / context verlag Augsburg

Baňa na striebro Schwaz: „Matka všetkých baní“

Keď Fuggerovci v r. 1522 prevzali bane a huty v meste Schwaz a jeho okolí, vzniklo po Banskej Bystrici ich druhé najväčšie montánne centrum. Schwaz je dodnes ovplyvnený baníctvom z čias Fuggerovcov a strieborná baňa je jednou z najväčších pamätihodností Tirolska.

© Tomas Pastorok / Banská Bystrica

Banská Bystrica: zažiť baníctvo a Fuggerovcov

Banská Bystrica v Hornom Uhorsku (dnešné Slovensko) bola od r. 1496 prvým najväčším montánnym centrom Fuggerovcov. Viacdňový program vedie do mesta, k baniam v Španej Doline, k medenému hámru – a k pamätníku cisárovnej Alžbety.

© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Nadácia od r. 1521: Augsburská Fuggerei

V r. 1521 zriadil Jakob Fugger „Bohatý“ Fuggerei, najstaršie jestvujúce sociálne sídlisko sveta. V 67 domoch okolo ôsmich uličiek žije okolo 150 katolíckych Augsburčanov za hrubé ročné nájomné 0,88 EUR. Všetci obyvatelia za to majú rodine zakladateľa venovať tri modlitby denne.

© Norbert Liesz / Regio Augsburg Tourismus GmbH

Augsburg: Zážitkové múzeum Fugger und Welser Erlebnismuseum

Múzeum sa zaoberá históriou Fuggerovcov a Welserovcov a hospodárskymi dejinami Európy. Ide aj o striebro, meď, olovo, zlato a ortuť, o banských robotníkov, o prácu detí a žien v baniach, a o význam medi pre obchod s otrokmi.

© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Tri hámre v obci Bad Hindelang

V jadre sú z 15. storočia, a tým široko-ďaleko jedinečným raným pamätníkom predindustriálneho spracovávania železa. Tri hámre poháňané vodnou energiou rieky Ostrach, v ktorých si Fuggerovci nechali vyrobiť oštepy pre cisára Maximiliána I., sú ešte v prevádzke.

© 2021 by Erasmus+ project 'Jakob Fugger - A historical European influencer'

Projekt Erasmus v 5 krajinách

Do projektu "Jakob Fugger – an historical influencer" sa zapojilo päť škôl z Nemecka (Augsburg), Talianska (Sterzing), Slovenska (Banská Bystrica), Španielska (Almadén) a Belgicka (Antverpy). Všetky mestá sú spojené s osobou Jakoba Fuggera. Hlavným cieľom projektu je preskúmať podobnosti a rozdiely a zistiť, aký vplyv mali jeho obchodné praktiky na mestá na ekonomickej, sociálnej a environmentálnej úrovni až do súčasnosti.