© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Fuggerovci v Bad Hindelangu:
koliby a oštepy pre cisára

Fuggerovský dom, umenie, štyri koliby: Železo prilákalo Fuggerovcov do Hindelangu

Najneskôr v r. 1529 mali Fuggerovci zastúpenie v oblasti Allgäu, keď letovali kone na jednej z alpských kolíb v Hindelangu. Najskôr to však boli skôr pokusy s ťažbou zlata a spracovanie železnej rudy v hámroch poháňaných vodným kolesom na rieke Ostrach, ktoré prilákali tento augsburský banícky koncern do oblasti dnešnej trhovej obce Bad Hindelang. Štyri alpské koliby Fuggerovcov v údolí rieky Ostrach a Retterschwang ešte existujú, jeden dom Fuggerovcov v obci Bad Hindelang a jeden vzácny obraz Márie od Hansa Holbeina st. ako dar od Fuggerovcov v obci Bad Oberdorf sú spomienkou na nich. Oblasti dobývania rudy svedčia o tom, že idylický Bad Hindelang bol „Porúrím" oblasti Allgäu. Hámre pri rieke Ostrach, kde si Fuggerovci nechali vyrobiť tisíce oštepov, sú jedinečnými pamätníkmi predindustriálneho spracovania kovov.

Tip

V údolí rieky Ostrach dobývali už Rimania železnú rudu, ktorá okolo r. 1500 prilákala aj Fuggerovcov. Obrovské kálanie dreva pre taviarne spôsobilo na svahoch kopcov vznik holých pastvín, čo viedlo k rozšíreniu salašníctva. V r. 1549 dali Fuggerovci v hindelanských hámroch vyrobiť 6980 železných oštepov pre cisára Karola V. A kone letovali na štyroch dodnes existujúcich kolibách – štyroch z tých 46 kolíb Bad Hindelangu, ktoré sú nehmotným kultúrnym dedičstvom Bavorska.

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Pamätná tabuľa na niekdajšom dome Fuggerovcov v obci Bad Hindelang
© Martin Kluger / context verlag Augsburg

V r. 1529 kúpili Fuggerovci pozemok v Hindelangu v Allgäu, pretože do údolia rieky Ostrach presunuli žrebčinec z Uhorska. V r. 1549 financovali 6980 železných oštepov, ktoré boli vyrobené v hámroch pri rieke Ostrach a dodané do Innsbrucku. V r. 1572 získali Fuggerovci okrem hindelanského žrebčinca aj dvory a pôdu v údolí Retterschwang. V r. 1648 kúpil žrebčinec knieža-biskup z Augsburgu a nechal ho prestavať. Vedľa neho vznikol v r. 1660 biskupský lovecký zámok. Pre tamojšiu kaplnku podarovali Fuggerovci kniežaťu -biskupovi obraz Márie od neskorogotického augsburského majstra Hansa Holbeina st. (1493). Táto maľba upadla do zabudnutia, opätovne objavená bola až v r. 1935. Dnes ju možno vidieť v kostole v Bad Oberdorfe (Kostol panny Márie v Ostrachtale a sv. Jodoka, otvorené denne) postavenom v r. 1937/38.

Alpská koliba Mitterhaus v údolí Retterschwangtal patrila kedysi Fuggerovcom
© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Na kolibe Mitterhausv údolí Retterschwang letovali Fuggerovci ušľachtilé kone

Pamätná tabuľa na niekdajšom dome Fuggerovcov na ulici Marktstraße (číslo 24) pripomína, že táto stavba bola od r. 1575 do r. 1646 vo vlastníctve rodiny Fuggerovcov. Kazetový strop má pochádzať z obdobia Fuggerovcov. Markus Fugger (1529–1597), najstarší syn AntonaFuggera, napísal v r. 1584 knihu „O žrebčinci“, rané štandardné dielo o chove koní a jazdectve. V Hindelangu choval kone. V r. 1618 získal aj Maximilián Fugger (1587–1629), pán zu Boos (od r. 1620 zu Babenhausen) hospodárstvo v Retterschwangtale. Maximilián bol synom Jakoba Fuggera (1542–1598), pána zu Babenhausen, Wellenburg a Boos, ktorý bol bratom nadšenca koní Markusa. Maximilián Fugger vlastnil zrejme aj hindelanský žrebčinec. Tentobol v r. 1631 vo vlastníctve Franza Fuggera (1607–1639), pána zu Welden a vnuka Markusa Fuggera. Avšak už Franz Fugger sa pokúšal celý hindelanský majetok predať.

Žrebčinec na fuggerovskej ceste pri Bad Hindelang pri niekdajšom biskupskom zámku
© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Augsburskí Fuggerovci a alpské hospodárstvo v oblasti Oberallgäu: Horské lúky pre silné kone

Najskôr však prešla aj alpská koliba Mitterhaus v r. 1643 na Fuggerovcov, ktorú oni ale už v r.1646 predali spolu so zvyšným majetkom v Hindelangu a jeho okolí. Aj na tejto kolibe (dnešná stavba vznikla v r. 1677/78) pripomína Fuggerovcov pamätná tabuľa. Maximiliánov brat Hieronymus Fugger (1584–1633), pán zu Wellenburg a Rettenbach, získal v r. 1619 aj kolibu Laux-Alpe (Laux: Lukáš) na priesmyku Jochpass (zrejme dnešná koliba Gund-Alpe nad obcou Oberjoch) a kolibu Hornbach v Hindelangu. Aj koliba Stierengratsgund bola vlastníctvom Fuggerovcov.

Pamätihodnosti, aktuálne výstavy a tipy

© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Tri hámre na rieke Ostrach

Jadro troch hámrov poháňaných vodným kolesom na rieke Ostrach pochádza z obdobia okolo roku 1500. Pomocou mohutných hámrov sa vyrábali zbrane. Dnes si tu kúpime panvicez kujného železa.

© Martin Kluger / context verlag Augsburg

V Bad Oberdorfe – umelecké bohatstvo Fuggerovcov

Vzácny obraz Márie od Hansa Holbeina st. v kostole v obci Bad Oberdorf podarovali Fuggerovci augsburskému biskupovi pre kaplnku v jeho poľovníckom zámku – dnešná radnica.

© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Hľadanie železa: Dolovanie v Erzbergu

Koliba Erzbergalpe, štôlňa na rudu a horninové odvaly pripomínajú časydobývania železa. Ďalšie rudné bane boli okrem iného v Hintersteinerskej doline ako aj na Hirschbergu, domácom vrchu obce Bad Hindelang.

© Martin Kluger / context verlag Augsburg

Koliba Mitterhaus – syr a pamätná tabuľa

Na alpskej lúke s kolibou Mitterhaus v údolí Retterschwangtal letovali Fuggerovci ušľachtilé kone. Pripomína to pamätná tabuľa na kolibe. Koliba Mitterhaus hostí pocestných horským syrom, ktorý tam vyrábajú.

© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Koliba Engeratsgund: kedysi Fuggerovci, dnes pohostenie

Jazero Engeratsgundsee dalo pomenovanie vysokohorským pasienkom okolo koliby. V tejto kolibe, ktorú Fuggerovci predali augsburskému biskupovi, nájdu dnes pocestní prevádzku ponúkajúcu olovrant.

© W.B. Kleiner / Bad Hindelang

Koliba Gund – olovrant tam, kde Fuggerovci chovali kone

Od r. 1619 bola dnešná koliba Gund vysoko nad obcou Oberjoch vo vlastníctve augsburských Fuggerovcov, ktorí tam chovali kone. Dnes tu návštevníci nájdu pohostenie vo forme olovrantu.